Privacy Policy

1. DE TOEWIJDING VAN HOTEL BINNENHOF AAN HET BESCHERMEN VAN DE PRIVACY

Omdat wij u als een belangrijke klant beschouwen, is onze eerste prioriteit om u een geweldig verblijf te bieden.

Uw volledige tevredenheid over en vertrouwen in Hotel Binnenhof zijn van essentieel belang voor ons.

Daarom hebben wij, als onderdeel van onze vastberadenheid om te voldoen aan uw verwachtingen, een privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens ingesteld. Dit beleid formaliseert onze betrokkenheid bij u en beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.

 

2. TOESTEMMING

'Persoonlijke gegevens': alle informatie die wordt verzameld en geregistreerd in een indeling waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer), als natuurlijke persoon. Voordat u ons deze informatie verstrekt, adviseren wij u eerst dit document met ons privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens te lezen.

Dit privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens maakt deel uit van de voorwaarden die gelden voor onze hotelservices. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit beleid.

Deze zeven onderstaande punten zijn van toepassing.

 1. Transparantie: bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens communiceren wij alle informatie aan u en informeren wij u over het doel en de ontvangers van de gegevens.
 2. Legitimiteit: we verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid.
 3. Relevantie en nauwkeurigheid: we verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van die gegevens. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben accuraat en actueel zijn.
 4. Opslag: wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die noodzakelijk is voor verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
 5. Toegang, rectificatie en verzet: u mag uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen. U mag ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name om te voorkomen dat u reclame- en marketinginformatie ontvangt.
 6. Vertrouwelijkheid en veiligheid: wij zorgen ervoor dat redelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen wijziging of onbedoeld of onwettig verlies of ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde bekendmaking of toegang.
 7. Delen en internationale overdracht: wij delen uw persoonlijke gegevens mogelijk met derden (zoals commerciële partners en/of serviceproviders) met het oog op de doelstellingen van dit beleid. Wij nemen gepaste maatregelen ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens.

Voor alle vragen met betrekking tot de voorgaande punten van het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens kunt u contact opnemen met Hotel Binnenhof.

 

4. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Op verschillende tijdstippen zijn wij genoodzaakt u, als klant van Hotel Binnenhof te vragen naar informatie over u en/of uw gezinsleden, zoals:

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail)
 • Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit)
 • Informatie met betrekking tot uw kinderen (bijvoorbeeld voornaam, geboortedatum, leeftijd)
 • Uw creditcardnummer (voor transacties en reserveringen)
 • Uw aankomst- en vertrekdata
 • Uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld roken of niet roken, gewenste vloer, soort beddengoed, type kranten/tijdschriften, sport, culturele interesses)
 • Uw vragen/opmerkingen tijdens of na een verblijf.

Wij verzamelen bewust geen gevoelige informatie, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

Mogelijk zijn wij wel verplicht gegevens te verzamelen om te voldoen aan uw vereisten of u te voorzien van een passende service, zoals een specifiek dieet.


5. WANNEER WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder:

 1. Hotelactiviteiten:

  • Een kamer boeken
  • Inchecken en betalen
  • Eten/drinken in de bar of het restaurant van het hotel tijdens een verblijf
  • Verzoeken, klachten en/of geschillen
 2. Deelname aan aanquetes onder klanten (bijvoorbeeld het tevredenheidsformulier)
 3. Overdracht van informatie van derde partijen:

  • Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssystemen en overige
 4. Internetactiviteiten:

  • Verbinding met website (IP-adres, cookies)
  • Online formulieren (online reservering, vragenlijsten, pagina's op sociale media, netwerkaanmeldingen zoals aanmelding via Facebook, enzovoort).


6. VOOR WELKE DOELEINDEN?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten.
 2. Om kamerreserveringen en accommodatie-aanvragen te beheren:

  • Aanmaak en opslag van juridische documenten in overeenstemming met boekhoudkundige normen.
 3. Om uw verblijf in het hotel te beheren:

  • Controle van uw gebruik van de services (telefoon, bar, etc. )
  • Beheer van de toegang tot kamers
  • Intern beheer van lijsten met gasten die zich ongepast hebben gedragen tijdens hun verblijf in het hotel (agressief en antisociaal gedrag, schending van het contract met het hotel, schending van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen).
 4. Om onze hotelservice te verbeteren, met name:

  • Aanpassing van onze producten en services om beter in te spelen op uw behoeften
  • Op maat maken van aanbiedingen
 5. Om onze relaties met gasten voor, tijdens en na uw verblijf te beheren:

  • Aanleveren van gegevens voor de gastendatabase
  • Segmentatie op basis van de reserveringsgeschiedenis en reisvoorkeuren van de gast met het oog op toezending van gerichte communicatie
  • Voorspellen van en anticiperen op toekomstig gedrag
  • Ontwikkelen van statistieken en commerciële scores, en uitvoering van rapportage
  • Kennis nemen van de voorkeuren van nieuwe of terugkerende gasten en deze voorkeuren beheren
  • Een speciale telefoonservice gebruiken om te zoeken naar personen in geval van ernstige gebeurtenissen met betrekking tot het hotel in kwestie (natuurrampen, terroristische aanslagen, enzovoort).
 6. Om een betrouwbare derde partij in te zetten om uw verzamelde gegevens te crosschecken, te analyseren en toe te passen op het moment van boeken of ten tijde van uw verblijf.
 7. Om de services te verbeteren, met name:

  • Enquêtes en analyses van vragenlijsten en feedback van gasten uitvoeren
  • Beheer van claims/klachten
 8. Om uw gebruik van website te beveiligen en te verbeteren, in het bijzonder:

  • Implementeren van maatregelen voor beveiliging en het voorkomen van fraude
 9. Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld het opslaan van boekhoudkundige documenten)

7. VOORWAARDEN VAN TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

a. Om u de beste service te bieden, mogen wij uw persoonlijke gegevens delen en er toegang tot geven aan geautoriseerd personeel, waaronder:

 • Hotelpersoneel
 • IT-afdelingen
 • Medische services, indien van toepassing
 • Juridische services, indien van toepassing

b. Met serviceproviders en partners: uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar een derde partij met het oog op het verlenen van services en het verbeteren van uw verblijf, bijvoorbeeld: Externe serviceproviders: IT-onderaannemers, internationale callcenters, banken, creditcardbedrijven, externe advocaten, dispatchers en printers.

c. Lokale overheden: We kunnen verplicht worden om uw gegevens naar lokale overheden te verzenden indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

 

8. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TIJDENS INTERNATIONALE TRANSFERS

Voor de toepassing van artikel 7 van dit beleid is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan interne of externe ontvangers die mogelijk verblijven in landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens.

Gegevensstromen naar landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens worden gereguleerd door standaard contractuele manager-naar-onderaannemer-clausules, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie.

 

9. GEGEVENSBEVEILIGING

Hotel Binnenhof neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoelde wijziging of onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort) getroffen.

 

10. COOKIES

Gebruik van cookies door AccorHotels

1. Waarom een cookiebeleid?

Dit beleid is opgesteld met het oog op het verstrekken van informatie en het verzekeren van transparantie, zodat u meer informatie krijgt over:

 • De oorsprong en het doel van de gegevens die worden verwerkt wanneer u de website bezoekt
 • Uw rechten met betrekking tot cookies

2. Wat is een cookie?

Cookies en andere soortgelijke trackers zijn datapakketten die door servers worden gebruikt om statusgegevens naar de browser van de gebruiker te sturen, en om via dezelfde browser statusgegevens terug te sturen naar de oorspronkelijke server.

Statusgegevens kunnen bestaan uit een sessie identificatiecode, een taal, een vervaldatum, een antwoordveld of andere soorten gegevens.

Cookies worden tijdens hun geldigheidsduur gebruikt om statusgegevens op te slaan wanneer een browser diverse pagina's van een website opent of wanneer de browser op een later tijdstip naar deze website terugkeert.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser afsluit of de website verlaat
 • Permanente cookies blijven tot hun vervaldatum aanwezig op uw apparaat zolang u ze niet verwijdert met behulp van uw browser

3. Waarom worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies en andere trackers voornamelijk voor de volgende doeleinden:

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van alle functies, met name voor:

 • Het optimaliseren van de gebruikerservaring en het vergemakkelijken van het browsen op websites, met name voor het bepalen van de 'technische routes' voor het browsen
 • Het opslaan van gegevens met betrekking tot de 'cookie informatiebanner' die wordt getoond aan websitebezoekers, die na het accepteren van cookies op hun apparaat verdergaan op de website

Sociale netwerktoepassingen kunnen u in sommige gevallen identificeren, zelfs als u niet op de toepassingsknop heeft geklikt. Dit type knop kan een sociaal netwerk in staat stellen om uw browsegedrag bij te houden, simpelweg omdat uw account van het sociale netwerk is ingeschakeld op uw toestel (geopende sessie) terwijl u aan het browsen bent.

Wij raden aan dat u het beleid van deze sociale netwerken leest om vertrouwd te raken met hoe zij gebruikmaken van de browsegegevens die ze mogelijk verzamelen, met name met betrekking tot reclame. Dit beleid dient u specifiek in staat te stellen om keuzes te maken met betrekking tot deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccount van deze netwerken te configureren.

4. Toestemming

De installatie van bepaalde cookies is onderhevig aan uw instemming. Wanneer u voor het eerst de website bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de installatie van dit type cookie. Dit type cookie wordt alleen geactiveerd nadat u toestemming heeft gegeven.

Dit proces wordt ondersteund door middel van een informatiebanner op de thuispagina, die u informeert dat u instemt met de installatie van cookies waar uw toestemming voor nodig is op uw apparaat indien u doorgaat met browsen op de website.

U kunt op ieder moment uw instellingen aanpassen met behulp van de verschillende methoden in het gedeelte 'Verwijderen en/of blokkeren van cookies'.

5. Verwijderen en/of blokkeren van cookies

U kunt op verschillende manieren cookies en andere trackers verwijderen.


Browserinstellingen

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u, indien gewenst, ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, cookies altijd te blokkeren of zelf te bepalen welke cookies te accepteren op basis van hun afzenders.

U kunt uw browser ook instellen om cookies te accepteren of te blokkeren op basis van specifieke gevallen. Uw browser kan bovendien regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen. Vergeet niet om de browsers van al uw verschillende apparaten te configureren (tablets, smartphones, computers enz.).

Het beheer van cookies en uw voorkeuren verschilt per browser. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Hier kunt u ook lezen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt aanpassen. Bijvoorbeeld:

Het opslaan van een cookie op uw apparaat is afhankelijk van uw wensen, die u op elk willekeurig moment gratis kunt bepalen en veranderen met de instellingen van uw browsersoftware.

Als uw browser is ingesteld om cookies te accepteren op uw apparaat, worden de cookies die zijn ingebed in pagina's en inhoud die u bekijkt tijdelijk opgeslagen op een daarvoor bestemde plek op uw apparaat. Ze kunnen alleen worden gelezen door hun uitgever.

U kunt uw browser echter instellen om cookies te blokkeren. Bedenk dat als u uw browser instelt zodat cookies worden geblokkeerd, dat betekent dat sommige functies, pagina's en ruimten niet toegankelijk zijn, en dat wij in dit geval niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.


Gespecialiseerde advertentieplatforms

Diverse professionele advertentieplatforms bieden u ook de mogelijkheid om cookies te accepteren of te blokkeren die worden gebruikt door bedrijven die lid zijn. Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren niet de weergave van advertenties, maar voorkomen simpelweg de installatie van cookies voor persoonlijke advertenties.

U kunt bijvoorbeeld de website http://www.youronlinechoices.com bezoeken om de installatie van cookies op uw apparaat te verbieden. Deze website wordt aangeboden door digitale advertentieprofessionals die zijn samengebracht in de European Digital Advertising Alliance (EDAA), die vanuit Frankrijk wordt bestuurd door het Interactive Advertising Bureau France.

 

11. OPSLAG VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van dit beleid of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

 

12. TOEGANG EN WIJZIGING

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die verzameld zijn door Hotel Binnenhof en mag deze wijzigen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

U kunt uw recht om bezwaar te maken eveneens uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande adres.

In geval van problemen bij het uitoefenen van uw rechten, dient u contact op te nemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens van de AccorHotels groep. Stuur een e-mail naar info@hotelbinnenhof.be of schrijf naar het onderstaande adres:

Hotel Binnenhof
Maria-Theresiastraat 65
3000 Leuven

Als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel zijn, vragen wij u de desbetreffende wijzigingen eveneens te sturen naar info@hotelbinnenhof.be.

Alle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

13. UPDATES

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen. Dit betekent dat wij u adviseren het regelmatig te raadplegen, met name bij het maken van een reservering.

 

14. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen met betrekking tot het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens kunt u contact opnemen met Hotel Binnenhof.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x